Όλες οι εταιρικές διαδικασίες και εσωτερικές λειτουργίες του Συστήματος Διαχείρισης των KalamataMediterraneanVillas, έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς σύμφωνα με το ανανεωμένο πρότυπο ISO 9001:2015.

Έπειτα από εκτεταμένη βελτιστοποίηση των εταιρικών λειτουργιών, με τις απαραίτητες προσθήκες σε διαδικασίες, έντυπα και λοιπό υλικό, οι KalamataMediterraneanVillas είναι πλέον ποιοτικά πλήρως εκσυγχρονισμένες με τις απαιτήσεις του νέου ISO9001:2015.

Πιστοποιήθηκε για αυτό από το Φορέα Πιστοποίησης TUVAustriaHellas και η πιστοποίηση αυτή εντάσσεται πλήρως στη γενικότερη φιλοσοφία της εταιρείας που σχετίζεται με την διαρκή ανάπτυξη και την ολική ποιότητα.

Με την υιοθέτηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας οι KalamataMediterraneanVillas επιχειρεί να επικοινωνήσει προς επισκέπτες, πελάτες & συνεργάτες της την αναγκαιότητα υιοθέτησης, παρακολούθησης και βελτίωσης ποιοτικών στόχων και δεσμεύσεων. Η πιστοποίηση αυτή έρχεται να αναδείξει τη στρατηγική επιλογή της διοίκησης των KalamataMediterraneanVillas για προσήλωση στην ποιότητα, την καινοτομία, την αποτελεσματική & περιβαλλοντική διαχείριση των υπηρεσιών φιλοξενίας που προσφέρει.

Πιστοποίηση 9001-2015-2018 gr