Όλες οι εταιρικές διαδικασίες και εσωτερικές λειτουργίες του Συστήματος Διαχείρισης της KalamataMediterraneanVillas, έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς σύμφωνα με το ανανεωμένο πρότυπο ISO 9001:2015.

Έπειτα από εκτεταμένη βελτιστοποίηση των εταιρικών λειτουργιών, με τις απαραίτητες προσθήκες σε διαδικασίες, έντυπα και λοιπό υλικό, η Kalamata Mediterranean Villas είναι πλέον ποιοτικά πλήρως εκσυγχρονισμένη με τις απαιτήσεις του νέου ISO9001:2015.

Πιστοποιήθηκε για αυτό από το Φορέα Πιστοποίησης TUVAustriaHellas και η πιστοποίηση αυτή εντάσσεται πλήρως στη γενικότερη φιλοσοφία της εταιρείας που σχετίζεται με την διαρκή ανάπτυξη και την ολική ποιότητα.

Με την υιοθέτηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας η KalamataMediterraneanVillas επιχειρεί να επικοινωνήσει προς επισκέπτες, πελάτες & συνεργάτες της την αναγκαιότητα υιοθέτησης, παρακολούθησης και βελτίωσης ποιοτικών στόχων και δεσμεύσεων. Η πιστοποίηση αυτή έρχεται να αναδείξει τη στρατηγική επιλογή της διοίκησης της KalamataMediterraneanVillas για προσήλωση στην ποιότητα, την καινοτομία, την αποτελεσματική & περιβαλλοντική διαχείριση των υπηρεσιών φιλοξενίας που προσφέρει.

Πιστοποίηση 9001-2015-2018 gr